Tegevusvaldkonnad

Pakume väiksemamahulisi ning suuremamahulisi ehitustöid ümberehituste ja uusehitiste näol. Ehitustöid teostame nõuetekohaselt, ausalt ja läbipaistvalt. Omame pikaajalist kogemust ning püüame täita ka kõige nõudlikuma kliendi soovid.

Põllumajandushoonete ehitamine

Lautade ehitamine

Farmide ehitamine

Hoidlate ehitamine

Mahutite ehitamine

Ehituse peatöövõtt ja projekteerimine

Omame pädevust rekonstrueerimis-, renoveerimis- ja restaureerimistööde valdkonnas. Teostame järgnevaid töid:

Lao- ja tootmishoonete ehitamine

Tööstushoonete ja kortermajade ehitamine

Äri- ja büroohoonete ehitamine

Elamuehitus ja kortermajad

Hoonete eriosade ehitamine

Ühtegi hoonet ei saa ehitada ilma eriosadeta. Järjest enam muutuvad inimesed teadlikumaks ja oskavad väärtustada sisekliimat ja muid eriosadega kaasnevaid töid. Seepärast ongi meie prioriteet pakkuda terviklahendusi! Teostame järgnevaid töid:

Vee- ja kanalisatsioonitööd

Välistrasside ehitus

Hoonete ventilatsioon ja jahutus

Küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitus

Vaata tehtud töid